Uchwala Zarządu nr 3/12

Zgodnie z uchwala Zarządu nr 3/12 walne zebranie odbędzie się 10 marca 2012r. o godz.16 w świetlicy PSP.  
W razie braku quorum następny termin 10 marca 2012r o godz. 17 miejsce j/w.

Walne Zgromadzenie Członków OSP 2017

25.02.2017  Walne Zebranie Członków OSP_ORW    Galeria zdjęć